Kontakt

Terminologické připomínky:
Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc., ok@it.cas.cz

Technické připomínky:
Ing. Patrik Zima, Ph.D., zimap@it.cas.cz